JET-Gruppe [[tschechisch]]
[Stichwort]

24/48 VOLTOVÁ TECHNIKA

Technika, na kterou se mužete spolehnout

RWA technika musí fungovat i tehdy, když dojde k výpadku bežného elektrického napájení. JET technologie na 24/48 Voltu umožnuje bezproblémové preklenutí výpadku elektriny díky napájení systémových centrál z akumulátoru, takže RWA spolehlive fungují i v nejkritictejších prípadech. Nadto umožnuje 24/48 Voltová technika multifunkcní propojení každodenní ventilace, RWA a rízení napr. pomocí technologie pro rízení budov, takže jsou do jednoho spolecného celku sjednoceny komfort, bezpecnost a efektivní využívání energie.

Bezpecne a hospodárne

Pro záložní (bezpecné) napájení RWA systému v oblasti nízkého napetí musí být zejména v prumyslových komplexech instalována enormne dlouhá medená vedení. 48 Voltová technologie znacky JET umožnuje používat kabely podstatne menších prurezu a vede tak výrazným úsporám materiálových zdroju.

Product-ID: #538
JET-FIREJET® 24V/48 V RWA-kování pro svetlíkové kopule
  • Spolehlivé, výkonné, flexibilní otevírání a zavírání svetlíkových kopulí a zatemnovacích klapek
Stáhnout brožuru 7.1.1
JET-FIREJET® 24 V/48 V RWA-kování pro pásové světlíky
  • Spolehlivé, výkonné, flexibilní otevírání a zavírání klapek pásových svetlíku
Stáhnout brožuru 7.1.1
JET-schodišťová sada pro 24 V-RWA
  • Pro preventivní protipožární ochranu a každodenní ventilaci
  • Ovládané automaticky nebo manuálne
Stáhnout brožuru 7.1.2
JET-odkouření výtahových šachet
  • Pro plnení požadavku dle EnEV
  • Velké úspory energie
  • Krátké amortizacní doby
  • RWA systémové komponenty pro svetlíkové kopule a zatemnovací klapky s atestem od VdS
Stáhnout brožuru 7.1.4
JET-Gruppe [[tschechisch]]
[Wählen Sie hier Ihre Sprache aus]
[JET Standort-Websites]