JET-Gruppe [[tschechisch]]
[Stichwort]

Prohlášení o ochraně údajů

Stav: 1/2018

§ 1 Informace o sběru osobních údajů

(1) V dalším textu informujeme o sběru osobních údajů při používání našeho webu. Osobní údaje jsou všechny údaje, které jsou osobně spojitelné s vámi, například jméno, adresa, e-mailové adresy, uživatelské chování.

(2) Odpovědná osoba podle článku 4, odstavec 7 Základního nařízení o ochraně údajů EU (EU-Datenschutz-Grundverordnung DS-GVO) je JET Tageslicht & RWA GmbH, Weidehorst 28, D-32609 Hüllhorst. Našeho pověřence pro ochranu údajů můžete kontaktovat na adrese ##ed.eppurg-tej@ztuhcsnetad## nebo na poštovní adrese JET Tageslicht & RWA GmbH, Weidehorst 28, D-32609 Hüllhorst s dodatkem „Pověřenec pro ochranu údajů“.

(3) Pokud nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře, ukládáme vámi sdělené údaje (vaší e-mailovou adresu, popřípadě vaše jméno a telefonní číslo), abychom mohli zodpovědět vaše dotazy. V této souvislosti zaznamenané údaje smažeme potom, co jejich uložení již není zapotřebí, nebo omezíme jejich zpracování, pokud existuje zákonná povinnost jejich uchovávání.

(4) Pokud některé funkce naší nabídky svěřujeme pověřeným poskytovatelům služeb nebo pokud bychom vaše údaje chtěli využít pro reklamní účely, budeme vás níže podrobně informovat o příslušných postupech. Přitom uvádíme i stanovená kritéria pro doby uložení.

§ 2 Vaše práva
(1) Máte proti nám následující práva, týkající se příslušných osobních údajů:

– právo na informaci,
– právo na opravu nebo vymazání,
– právo na omezení zpracování
– právo na odmítnutí zpracování,
– právo na přenositelnost údajů.

(2) Kromě toho máte právo, stěžovat si na námi prováděné zpracování vašich osobních údajů u úřadu pro ochranu osobních údajů.

§ 3 Sběr osobních údajů při návštěvě našeho webu
(1) Při pouze informačním používání webu, tedy pokud se neregistrujete nebo nám nepředáváte informace jiným způsobem, shromažďujeme jen osobní údaje, které předává váš internetový prohlížeč na náš server. Pokud si chcete prohlížet náš web, shromažďujeme následující údaje, které jsou pro nás technicky potřebné, abychom vám mohli ukázat náš web a zajistit stabilitu a bezpečnost (právním podkladem je článek 6 odstavec 1 strana 1 písmeno f DS-GVO):

– IP-adresa
– datum a čas dotazu
– rozdíl časové zóny vzhledem ke Greenwichi (GMT)
– obsah požadavku (konkrétní strana)
– přístupový statut/kód statutu HTTP
– příslušné přenesené množství údajů
– web, ze kterého pochází požadavek
– internetový prohlížeč
– operační systém a jeho rozhraní
– jazyk a softwarová verze internetového prohlížeče.


(2) Kromě výše uvedených údajů jsou při vašem používání našeho webu ve vašem počítači ukládána cookie. Cookie jsou malé textové soubory, které jsou na vašem pevném disku uložené s přiřazením k vámi používanému internetovému prohlížeči a jejichž prostřednictvím jsou místu, které cookie používá (v tomto případě nám) předávány určité informace. Cookie nejsou schopné provádět žádné programy nebo přenášet do vašeho počítače viry. Slouží k celkovému zvýšení uživatelské přátelskosti a efektivity internetové nabídky.

(3) Použití cookie:
a) Tento web používá následující druhy cookie, jejichž rozsah a funkce je vysvětlena dále:
– Přechodná cookie (viz b)

b) Přechodná cookie se automaticky smažou při zavření vašeho internetového prohlížeče. K nim patří zvláště session cookie. Ta ukládají tak zvané session-ID, s jejichž pomocí se různé požadavky vašeho internetového prohlížeče dají přiřadit společné relaci. S jejich pomocí je váš počítač opět rozpoznán, pokud se vrátíte na náš web. Session-cookie se smažou, když se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.

c) Nastavení svého internetového prohlížeče můžete upravit podle svých požadavků a například odmítnout ukládání cookie třetích stran nebo všech cookie. Upozorňujeme na to, že případně nebudete schopni používat všechny funkce tohoto webu.

d) Cookie používáme, abychom vás mohli identifikovat pří následných návštěvách, pokud u nás máte účet. Jinak byste se při každé návštěvě museli znovu přihlašovat.

e) Použitá Flash-Cookie nejsou zaznamenávána vaším internetovým prohlížečem, ale vaším Flash-pluginem. Pokud si nepřejete zpracování flash-cookie, musíte si instalovat odpovídající Add-On, například „Better Privacy“ pro Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) nebo Adobe-Flash-Killer-Cookie pro Google Chrome. Kromě toho doporučujeme pravidelně mazat vaše cookie a historii prohlížeče.

§ 4 Další funkce a nabídky našeho webu
(1) Kromě čistě informačního používání našeho webu nabízíme různé služby, které můžete používat v případě zájmu. K tomu musíte zpravidla uvádět další osobní údaje, které využíváme pro poskytování příslušných služeb, a pro které platí výše uvedené zásady zpracování údajů.

(2) Ke zpracování vašich údajů z části využíváme externích poskytovatelů služeb. Ti námi byli pečlivě vybráni a pověřeni, jsou vázáni našimi pokyny a pravidelně kontrolováni.

(3) Dále můžeme vaše osobní údaje předávat třetím stranám, pokud společně s našimi partnery nabízíme účast na akcích, výherních hrách, uzavírání smluv nebo podobné výkony. Bližší informace k tomuto obdržíte při předávání svých osobních údajů nebo níže, v popisu nabídky.

(4) Pokud naši poskytovatelé služeb nebo partneři mají sídlo ve státě mimo Evropský hospodářský prostor, informujeme vás o důsledcích tohoto stavu v popisu nabídky.

§ 5 Námitky nebo odvolání zpracování vašich údajů

(1) Pokud jste udělili souhlas se zpracováním svých údajů, můžete ho kdykoli odvolat. Takovéto odvolání ovlivní přípustnost zpracování vašich osobních údajů, potom co jste ho proti nám uplatnili.

(2) Pokud naše zpracování vašich osobních údajů je založeno na zvážení zájmů, můžete se proti zpracování odvolat. To platí v případě, kdy zpracování zvláště není nutné pro splnění smlouvy s vámi, což vždy uvádíme při následném popisu funkcí. Při provedení takovéhoto odvolání prosíme o uvedení důvodů, proč bychom neměli zpracovávat vaše osobní údaje tak, jak to děláme. V případě vašeho zdůvodněného odvolání zkontrolujeme stav věci, a buďto zpracování údajů zastavíme nebo upravíme, nebo vám sdělíme naše naléhavé ochranné důvody, na jejichž základě budeme ve zpracování pokračovat.

(3) Samozřejmě se vždy můžete odvolat proti zpracování svých osobních údajů za účelem reklamy a analýzy údajů. O svém odvolání nás můžete informovat na následujících kontaktních adresách: ##ed.eppurg-tej@ofni## nebo ##ed.eppurg-tej@ztuhcsnetad##.

Prohlášení o ochraně údajů Web Analytics

Používání Google Analytics
(1) Tento web používá Google Analytics, webovou analytickou službu Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookie“, textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Pomocí cookie vytvářené informace o vašem používání této webové stránky se zpravidla přenášejí na server Google v USA a tam ukládají. V případě aktivace IP-anonymizace na tomto webu však Google vaší IP-adresu v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Smlouvy o evropském hospodářském prostoru před tím zkrátí. Jen ve výjimečných případech se na server Google v USA přenáší celá IP-adresa a tam zkrátí. Na zakázku provozovatele tohoto webu bude Google tyto informace používat pro vyhodnocování vašeho používání webu, pro sestavování zpráv o aktivitách na webu a pro poskytování dalších, s používáním webu a Internetu souvisejících služeb, týkajících se provozovatele webu.

(2) IP-adresa, předávaná vaším internetovým prohlížečem v rámci Google Analytics nebude slučována s jinými daty Googlu.

(3) Ukládání cookie můžete zamezit odpovídajícím softwarovým nastavením svého internetového prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě eventuálně nebudete schopni využívat veškeré funkce této webové stránky. Kromě toho můžete zabránit sběru dat, prováděnému pomocí cookie a vztahujících se k vašemu používání webu (včetně své IP-adresy), na Googlu a zpracování těchto dat Googlem stažením a instalací pluginu pro prohlížeč na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Tento web používá Google Analytics s dodatkem „_anonymizeIp()“. V důsledku toho jsou IP-adresy zpracovávány ve zkrácené formě, čímž je možno vyloučit vztažitelnost ke konkrétní osobě. Pokud jde o vztah ke konkrétní osobě na základě takto získaných dat, je tento tedy okamžitě vyloučen a osobní data jsou proto neprodleně smazána.

(5) Google Analytics používáme, abychom mohli provádět analýzu používání našeho webu a jeho průběžné zlepšování. Pomocí získaných statistik můžeme zlepšovat naší nabídku a vytvářet ji pro vás jako uživatele zajímavější. Ve výjimečných případech, ve kterých se osobní data přenášejí do USA se Google podřídil EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právním podkladem pro používání Google Analytics je článek 6 odstavec 1 str. 1 písmeno f DS-GVO.

(6) Informace třetího poskytovatele: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Podmínky použití: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, přehled ochrany dat: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, a prohlášení o ochraně dat: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(7) Tento web dále používá Google Analytics pro analýzu toků návštěvníků, nezávislou na zařízení, která se provádí pomocí ID uživatelů. Ve svém zákaznickém účtu, v „Moje údaje“, „Osobní údaje“ můžete na zařízení nezávislou analýzu svého používání deaktivovat.

2. Používání Piwik

(1) Tento web používá webovou analytickou službu Piwik, abychom mohli provádět analýzu používání našeho webu a jeho průběžné zlepšování. Pomocí získaných statistik můžeme zlepšovat naší nabídku a vytvářet ji pro vás jako uživatele zajímavější. Právním podkladem pro používání Piwik je článek 6 odstavec 1 str. 1 písmeno f DS-GVO.

(2) Pro toto vyhodnocení se ve vašem počítači ukládají cookie (podrobnosti k tomu viz § 3). Takto získané informace ukládá odpovědný poskytovatel výhradně na svém serveru v [Německu]. Vyhodnocování můžete nastavit smazáním stávajících cookie a zabráněním ukládání cookie. Upozorňujeme na to, že pokud zabráníte ukládání cookie, nebudete případně schopni používat tento web v plném rozsahu. Zamezení ukládání cookie je možno dosáhnout provedením nastavení ve vašem internetovém prohlížeči. Zabránění používání Piwik je možno provést odstraněním zatržítka a aktivací Opt-out pluginu.

(3) Tento web používá Piwik s příponou „AnonymizeIP“. V důsledku toho jsou IP-adresy zpracovávány ve zkrácené formě, čímž je možno vyloučit přímou vztažitelnost ke konkrétní osobě. IP-adresa, získávaná vaším internetovým prohlížečem pomocí Piwik nebude slučována s jinými, námi získanými údaji.

(4) Program Piwik je Open-Source-projekt. Informace třetích poskytovatelů o ochraně údajů naleznete na http://piwik.org/privacy/policy.

3. Používání eTracker

(1)      Na tomto webu jsou pro účely marketingu a optimalizace sbírány a ukládány údaje pomocí technologií eTracker GmbH (http://www.etracker.com). Z těchto údajů je možno vytvářet uživatelské profily pod pseudonymem. K tomu mohou být používána cookie. Cookie jsou malé textové soubory, které se lokálně ukládají v pomocné paměti internetového prohlížeče návštěvníka webu. Cookie umožňují opětovné rozpoznání internetového prohlížeče. Pomocí technologie eTracker získané údaje nejsou bez výslovně uděleného souhlasu příslušné osoby používány k osobní identifikaci návštěvníka tohoto webu, a nejsou spojovány s osobními údaji uživatele pseudonymu. Sběr a ukládání údajů je možno s účinnosti do budoucna kdykoli odmítnout zasláním e-mailu na adresu ##ed.eppurg-tej@ztuhcsnetad## (Text: Vylučte mne prosím z počítání eTracker.)

(2) eTracker používáme, abychom mohli provádět analýzu používání našeho webu a jeho průběžné zlepšování. Pomocí získaných statistik můžeme zlepšovat naší nabídku a vytvářet ji pro vás jako uživatele zajímavější. Získané údaje jsou trvale ukládány a pseudonym je analyzován. Právním podkladem pro používání eTracker je článek 6 odstavec 1 str. 1 písmeno f DS-GVO.

(3) Informace o třetím poskytovateli: etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg; https://www.etracker.com/de/datenschutz.html. Právním podkladem pro používání eTracker je článek 6 odstavec 1 str. 1 písmeno f DS-GVO.

4. Používání Jetpack/ehem. Wordpress.com-Stats

(1) Tento web používá webovou analytickou službu Jetpack (dříve: Wordpress.com-Stats), abychom mohli provádět analýzu používání našeho webu a jeho průběžné zlepšování. Pomocí získaných statistik můžeme zlepšovat naší nabídku a vytvářet ji pro vás jako uživatele zajímavější. Dále systém používáme pro opatření pro ochranu bezpečnosti webu, například pro rozpoznávání napadení nebo virů. Ve výjimečných případech, ve kterých se osobní údaje přenášejí do USA se Automatic Inc podřídil EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov. Právním podkladem pro používání Jetpack je článek 6 odstavec 1 str. 1 písmeno f DS-GVO.

(2) Pro toto vyhodnocení se ve vašem počítači ukládají cookie (podrobnosti k tomu viz § 3). Takto získané informace se ukládají na serveru v USA. Upozorňujeme na to, že pokud zabráníte ukládání cookie, nebudete případně schopni používat tento web v plném rozsahu. Zamezení ukládání cookie je možné nastavením vašeho internetového prohlížeče nebo stiskem tlačítka „Click here to Opt-out“ na webu http://www.quantcast.com/opt-out .

(3) Tento web používá Jetpack s rozšířením, jehož prostřednictvím jsou IP-adresy bezprostředně po získání dále zpracovávány ve zkrácené formě, aby tak byla vyloučena vztažitelnost ke konkrétní osobě.

(4)  Informace o třetím poskytovateli: Automattic Inc., 60 29 th Street #343, San Francisco, CA 94110–4929, USA, https://automattic.com/privacy, a třetím poskytovateli sledovací technologie: Quantcast Inc., 201 3 rd St, Floor 2, San Francisco, CA 94103–3153, USA, https://www.quantcast.com/privacy.

5. Adobe Analytics (Omniture)

(1) Tento web používá webovou analytickou službu Adobe Analytics (Omniture), abychom mohli provádět analýzu používání našeho webu a jeho průběžné zlepšování. Pomocí získaných statistik můžeme zlepšovat naší nabídku a vytvářet ji pro vás jako uživatele zajímavější. Ve výjimečných případech, ve kterých se osobní data přenášejí do USA, se Adobe podřídil EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právním podkladem pro používání Adobe Analytics je článek 6 odstavec 1 str. 1 písmeno f DS-GVO.

(2) Pro toto vyhodnocení se ve vašem počítači ukládají cookie (podrobnosti k tomu viz § 3). Takto získané informace se ukládají na serverech, i v USA. Upozorňujeme na to, že pokud zabráníte ukládání cookie, pak nebudete případně schopni používat tento web v plném rozsahu. Zamezení ukládání cookie je možné provést nastavením vašeho internetového prohlížeče nebo stiskem tlačítka „Odhlásit“ na webu http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

(3) Tento web používá Adobe Analytics (Omniture) s nastaveními „Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0“ a „Obfuscate IP-Removed“, svou IP-adresou aby poslední Oktet byl zkrácen a nahrazen generickou, tedy již nepřiřaditelnou IP-adresou. Tím je vyloučena vztažitelnost ke konkrétní osobě.

(4) Informace o třetím poskytovateli: Adobe Systems Software Ireland Limited, Ireland, 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland; ##moc.eboda@ycavirp##; Datenschutzhinweise: http://www.adobe.com/de/privacy/policy.html.

6. Používání Nastavitelné centrální měřící metody (Skalierbaren Zentralen Messverfahrens - SZM)

(1) Náš web používá měřící metodu („SZMnG“) INFOnline GmbH (https://www.infonline.de) pro získávání statistických parametrů o využívání našich nabídek. Cílem měření dosahu je statistické vyhodnocení intenzity používání, počtu uživatelů webu a chování při procházení - na základě jednotné standardní metody - pro zjištění a získání hodnot, srovnatelných v rámci celého trhu.
Pro webové nabídky, které jsou členem Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern (Informační společnost pro zjištění dosahu reklamních nosičů) e. V. (IVW – http://www.ivw.eu) nebo se účastní studií Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e. V. (AGOF – http://www.agof.de), jsou statistiky používání pravidelně zveřejňovány prostřednictvím AGOF a Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e. V. (agma – http://www.agma-mmc.de), a IVW a je možno si je prohlížet na příslušných webových stránkách.

1. Zpracování údajů
INFOnline GmbH získává a zpracovává údaje podle německého Práva na ochranu údajů. Technickými a organizačními opatřeními je zajištěno, že jednotliví uživatelé nemohou být v žádném okamžiku identifikováni. Údaje, které mají možný vztah k určité, identifikovatelné osobě, jsou co nejdříve anonymizovány.

1.1 Anonymizace IP-adresy
Na Internetu potřebuje každé zařízení pro přenos údajů jednoznačnou adresu, tak zvanou IP-adresu. Minimálně krátkodobé uložení IP-adresy je technicky nutné na základě způsobu fungování Internetu. IP-adresy jsou před jakýmkoli zpracováním zkráceny a zpracovány jen v anonymizované formě. Neprovádí se žádné ukládání nebo zpracování nezkrácených IP-adres.

1.2 Geolokalizace do úrovně spolkových zemí / regionů
Tak zvaná geolokalizace, tedy přiřazení zobrazení webu k místu zobrazení, se provádí výhradně na základě anonymizované IP-adresy a jen do geografické úrovně spolkových zemí / regionů. Z takto získaných geografických informací není v žádném případě možno dělat závěry ohledně konkrétního bydliště uživatele.

1.3 Identifikační číslo zařízení
Měření dosahu používá pro opětovné rozpoznání počítačových systémů alternativně buďto cookie s označením „ioam.de“, „Local Storage Object“ nebo anonymní podpis, který je vytvářen z různých, automaticky přenášených informací vašeho internetového prohlížeče. Platnost cookie je omezena na maximálně 1 rok.

1.4 Identifikace přihlášení
Pro měření dalšího používání (využívání služby různými zařízeními) je možno identifikaci uživatelů při přihlášení, pokud je použito, přenášet jako anonymizovaný kontrolní součet na INFOnline.

2. Mazání
Uložené uživatelské postupy se mažou nejdéle po 7 měsících.

3. Odmítnutí
Pokud se nechcete zúčastňovat měření, můžete to odmítnout na následujícím odkazu: http://optout.ioam.de
Další informace o ochraně údajů v měřící metodě naleznete na webu INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), který provozuje měřící metodu, na webu ochrany údajů AGOF (http://www.agof.de/datenschutz) a na webu ochrany údajů IVW (http://www.ivw.eu).

(2) SZM-metodu používáme, abychom mohli provádět analýzu používání našeho webu a jeho průběžné zlepšování. Pomocí získaných statistik můžeme zlepšovat naší nabídku a vytvářet ji pro vás jako uživatele zajímavější. Právním podkladem pro používání SZM-metody je článek 6 odstavec 1 str. 1 písmeno f DS-GVO.

JET-Gruppe [[tschechisch]]
[Wählen Sie hier Ihre Sprache aus]
[JET Standort-Websites]