JET-Gruppe [[tschechisch]]
[Stichwort]

SERVIS A ÚDRŽBA | BEZPECNOST

Rychle na míste pro Vaši bezpecnost

Trvalé a bezvadné fungování Vašich instalací pro privádení denního svetla a RWA instalací zajištují naši kvalifikovaní servisní technici. Servisní týmy od firmy JET jsou dislokovány regionálne, a jsou proto vždy ve Vaší blízkosti a v operativním dosahu.

JET žije bezpecností

Díky bezpecnostnímu konceptu vyvinutému koncernem JET je možno redukovat rizika pro odborný personál pri provádení údržbových prací a pri opravách na streše. Systém spojuje komponenty aktivní a pasivní bezpecnosti a chrání tak pracovníky a vecné hodnoty uvnitr budov stejnou merou – at už se jedná o novostavby nebo o sanace stávajících objektu. Bezpecnostní koncept JET nabízí komplexní rešení a dlouhodobou bezpecnost práce.

Product-ID: #539
Údržby a opravy
Údržba a opravy RWA systému a kotevních zarízení pro zajištení proti zrícení a k ochrane života a vecných hodnot.
  • Optimální funkcní bezpecnost zajištuje celospolková údržbová služba JET-RWA (i pro cizí produkty)
  • Údržba RWA je dle normy DIN 18232 predepsána prinejmenším 1 x rocne
  • Zajištení proti zrízení vyžadují podle clánku 11 kontroly prinejmenším 1 x rocne
Stáhnout brožuru 8.2.1
JET-SAFETY-SET (bezpecnostní sada)
  • Mobilní uvazovací a kotevní systém pro vetší bezpecnost pri pracích na streše
  • Bezpecnostní a záchranárský koncept pro krátkodobé práce na strešních otvorech
Stáhnout brožuru 8.3.1
JET-Gruppe [[tschechisch]]
[Wählen Sie hier Ihre Sprache aus]
[JET Standort-Websites]